V oktobru smo v vrtcu izvajali dejavnosti Malih umetnikov. Sodelovale so vse skupine otrok. Vsaka skupina je dejavnosti izpeljala na temo knjige Mala miška in veliko rdeče jabolko ali  knjige Kako je ježek našel prijatelja.

Strokovne delavke smo pred ustvarjanjem poskrbele za motivacijo otrok. Otrokom smo zgodbo prikazale na različne načine: preko lutk, senčnega gledališča, kamišibaja, s pripovedovanjem pravljice ob projekciji ilustracij … Sledilo je dramsko poustvarjanje po zgodbi. Mlajši otroci so zgodbo oživljali z igro vlog, z oponašanjem gibanja živali in glasov, animiranjem lutk.  Starejše skupine pa so zgodbo uprizorili dramsko ali lutkovno.

Glavne junake zgodb smo ustvarjali skozi likovne dejavnosti, katere smo izvedli v različnih tehnikah. Otroci  so s prstnimi in tempera barvami barvali junake zgodbe, odtiskovali jabolka, lepili listje in različen naravni material na obrisane živali, izdelovali ježke in jabolka iz slanega testa, izdelovali lutke miške, s trganko naredili jabolka, barvali listje …

Z dejavnostmi Malih umetnikov smo strokovne delavke pri otrocih spodbujale radovednost in veselje do umetniških dejavnosti, razvijale umetniške predstavljivosti in domišljije z lastnim zamišljanjem in ustvarjanjem.

Likovni izdelki otrok že krasijo naše hodnike in igralnice.

Vzgojiteljica Mateja Bevc