S prvim septembrom je v skupino Sončki prišlo 6 otrok (dva dečka, štiri deklice). Od tega so bili štirje novinčki. Vsi novinčki so v uvajalnem tednu skupaj s starši spoznavali našo igralnico, igrače in strokovni delavki. Otroci so se hitro navadili na hojo z bibo. Sprehodili smo se do vrtca Gumbek, do Sušic, do parka, do gozdne jase, kmetije Pršina … Na kmetiji Pršina smo si ogledali živali (koze, pujsa, petelina, piščančke, kokoši in muco). Živali smo tudi nahranili.

V igralnici smo peli otroške pesmice, bibarije, se igrali po kotičkih, si ogledovali različne knjige, se igrali z lutkami in izdelali prve izdelke otrok, ki smo jih razstavili (deklica “Koruzka”, likovni izdelek z odtisom rok, risanje z voščenkami).

V času Tedna mobilnosti smo si ogledali kartonke na temo vozil. V igralnici smo na tla prilepili progo, po kateri so otroci peljali razna vozila. Ko je bil Dan brez avtomobila, so se otroci s poganjalčki peljali po pripravljenem poligonu.

Na dan presenečenja smo odšli do Vrtca Gumbek, kjer smo si ogledali razstavo starih stvari in pri ustvarjalkah z gumbkom kupili igrače in izdelke, ki so jih izdelovali nekoč. Otroci so kupili kvačkane zapestnice, mehko žogo, klobuček, odejico, iz blaga narejene muce in deklice.

Zapisala Mateja Bevc

Dostopnost