VRTEC GUMBEK

v OŠ Dolenjske Toplice vabi k

 VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Vpis bo potekal od 23. 2. 2024 do 6. 3. 2024
v Vrtcu Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice, Pionirska cesta 35.

Vlogo lahko dobite na sedežu vrtca ali na spletni strani vrtca http://www.vrtec-dt.si/vloge-in-obrazci.

Izpolnjeno vlogo lahko oddate tako, da jo:

  1. Pošljete po navadni pošti s pripisom za vpis.
  2. Po elektronski pošti na naslov vrtec@os-dt.si.
  3. Osebno prinesete v pisarno svetovalne delavke Mojce Smuk (pri skupini Medvedki v zgornjem vrtcu), ki bo dosegljiva v:
  • petek, 23. 2. 2024 od 10.00 do 15.00,
  • ponedeljek, 4. 3. 2024 od 10.00 do 15.00,
  • sredo, 6. 3. 2024 od 7.00 do 10.00.

Dodatne informacije o vpisu lahko izveste na številki 07 38 45 224 ali elektronskem naslovu vpis.vrtec@os-dt.si.

Vlogo oddajte pravočasno, ker velja zakonsko določilo, da vrtec najprej obravnava vse vloge, ki jih prejme do konca objavljenega vpisnega roka. Vloge za vpis otroka vložene oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane šele, ko bo vrtec vključil vse otroke s čakalnega seznama.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev, ki jih boste izpolnili v vlogi.

Prednost pri sprejemu lahko uveljavljajo starši, ki ob vlogi predložijo pisno mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali dokumente skladne z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

O rešitvi vlog boste obveščeni v skladu s predpisanimi roki.

Dobrodošli!

Dostopnost