V ponedeljek, 25. 9. 2023, smo imeli v vrtcu pravljično urico s knjižničarko Elizabeto. Otrokom prvega starostnega obdobja je pripravila zanimive knjige na temo živali, ki smo si jih skupaj pogledali. Po pravljični urici pa smo v posameznih oddelkih prvega starostnega obdobja, pregledali vsebino bralnega nahrbtnika. Starši bodo doma, skupaj s svojimi otroki, prebirali knjige, ki smo  jih strokovne delavke izbrale in z njimi napolnile bralne nahrbtnike. Otrokove občutke ob prebiranju in listanju knjigic bodo starši zapisovali v priloženi dnevnik. Skupino Sončki je knjižničarka obiskala v torek, 26. 9. 2023, in izvedla pravljično urico tudi pri njih.

Otrokom drugega starostnega obdobja je knjižničarka prebrala dve zgodbi in sicer Muca Copatarica in Malo muco v knjižnici. Kasneje so se v oddelkih pogovorili o tem, kako bodo opravljali Gumbkovo bralno značko, kakšne naloge bodo imeli in kako bodo označevali prebrana dela. Otroci stari 3–4 let bodo povedo dve knjigi: eno avtorsko ali ljudsko pravljico ter eno eko pravljico. Otroci stari 4 – 5 let bodo povedali tri knjige: eno avtorsko ali ljudsko pravljico, eno eko pravljico ter eno kratko deklamacijo. Otroci stari 5 – 6 let pa bodo povedali štiri knjige: dve avtorski ali ljudski pravljici, eno eko pravljico in eno deklamacijo.

V začetku aprila bomo vsem otrokom, ki bodo uspešno opravili Gumbkovo bralno značko, podelili priznanja in pripravili zaključni dan s povabljenim gostom, posvečen branju in knjigi.

Katja Šenica, vzgojiteljica

Dostopnost